Villkor

Hyrestagaren skall minst vara 21 år, legitimation medtages vid uthyrning.  Vid längre bokningar betalas en handpenning på 1000 kr vid bokningstillfället.
Hyrestagaren har ansvaret för sig själv, passagerare och andra inblandade.
Skotern hämtas fulltankad och skall lämnas tillbaka fulltankad.
Vi håller en deposition på 2500 under tiden ni hyr, högre summa vid flerdagarshyrning.
Full betalning samt depositionen skall vara oss tillhanda på uthyrningsdagen alt. betalas kontant/kort/swish på plats.
Vid skador eller stöld under hyresperioden står hyrestagaren för självrisken enligt gällande försäkringsvillkor.
Självrisken är 9 500 kronor vid skada/stöld. Vid mindre skador betalas inte depositionsavgiften tillbaka.